รัฐบาลเมืองปักกิ่งได้เปิดเผยพิมพ์เขียวขนาด 145 แผ่นเมื่อวานนี้สำหรับในการวางแผนเพื่อให้เมืองดังที่กล่าวมาแล้วเป็น ศูนย์กลางด้านบล็อกเชน ในช่วง 2 ปีที่จะถึงข้างหน้านี้

พิมพ์ข่าวดังกล่าวมีขึ้นราวๆเกือบจะ 1 เดือนหลังจากที่รัฐบาลได้ออกมาประกาศเกี่ยวกับ “แผนการพัฒนาด้านนวัตกรรมบล็อกเชนในเมืองปักกิ่ง” โดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้เมืองหลวงของจีนเปลี่ยนเป็นศูนย์กลางของโลกที่มีการนำเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนไปใช้เพิ่มเติมกับระบบต่างๆในเมืองเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ภายในปี 2022 นี้กรุงปักกิ่งจะเปลี่ยนเป็นศูนย์กลางของนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี บล็อกเชน, ศูนย์กลางด้านการสาธิต Application, ศูนย์กลางด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม, และก็ศูนย์กลางสำหรับบุคลากรที่มีฝีมือ โดยจะเป็นผู้นำสำหรับเพื่อการสร้าง ‘แผนการสำหรับกรุงปักกิ่ง’ สำหรับเศรษฐกิจที่มีการนำเอาบล็อกเชนมาประยุกต์และก็รวมทั้งการพัฒนาสังคม”

ยิ่งไปกว่านี้สื่อท้องถิ่นยังกล่าวว่า ปัจจุบันนี้มีบริการของรัฐบาลราวๆ 140 บริการที่เริ่มนำเอาเทคโนโลยีบล็อกเชนมาปรับใช้แล้วซึ่งนั่นรวมทั้งการแบ่งปันข้อมูล, การร่วมมือกันทางด้านธุรกิจ, และรวมทั้งใบประกาศนียบัตรแบบอิเล็กทรอนิกส์