สำนักงานอนุรักษ์พลังงานโตรอนโตและภูมิภาค (TRCA) ในจังหวัดออนแทรีโอประเทศแคนาดาได้ร่วมมือกับบริษัทบล็อกเชนเพื่อจัดเตรียมนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้จัดการกับทรัพยากรพลังงานหมุนวน โดยพวก
เขาจะรวมพลังงานทดแทนกับพลังงานเริ่มแรกที่มีในตอนนี้เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งนี่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในแผนของออนแทรีโอที่จะทำการทดแทน 30% ของพลังงานดั้งเดิมด้วยพลังงานสีเขียวไปจนถึงอีก 15 ปีข้างหน้า

สำนักงานอนุรักษ์พลังงานโตรอนโตและภูมิภาค (TRCA)
เตรียมใช้ Blockchain ลดต้นทุน ด้านพลังงานไฟฟ้า

Insolar ได้พัฒนาแพลตฟอร์มด้านบล็อกเชนที่มีความยืดหยุ่นสูงและสามาถปรับขนาดได้ Assured Ledger จะช่วยประสานงานในส่วนของการใช้พลังงานทดแทนตามช่วงเวลาและในสถานที่ที่เหมาะสม โดยพื้นฐาน
แล้วแพลตฟอร์มนี้จะสแตนบายรอตลอด 24 ชั่วโมง โดยพลังจากหมุนเวียนก็เริ่มเข้าทำงานแทนที่ก็ต่อเมื่อมีการใช้พลังงานที่สูงขึ้น

ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว เทคโนโลยีบล็อคเชนจะทำหน้าที่จ่ายแหล่งพลังงานทดแทนอย่างเหมาะสมที่สุด ซึ่งช่วยให้ผู้ผลิตพลังงานทดแทนมีกำไรที่เพิ่มมากขึ้นพร้อมกับลดต้นทุนของพลังงานสำหรับผู้บริโภคไปพร้อม ๆ กัน นอกจากนี้แล้วมันยังช่วยในเรื่องของไฟฟ้าดับและการโหลดไฟเกินอีกด้วย ดังนั้นหมายความว่า การนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ร่วมกับพลังงานทดแทน มันจะช่วยให้กริดพลังงานของออนแทรีโอมีความสมดุลแลัมีประสิทธิภาพดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง